wz

pudl na cvičáku - výcvik

 

 

 

……………..o  výcviku

Chůze u nohy bez vodítka, dle zkušebního řádu IPO - pes následuje ochotně, přesně a radostně psovoda.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Poslušný a slušně vychovaný pes je dobrou vizitkou svého majitele.Většina pejskařů si své
miláčky vychovává k obrazu svému v rámci rodinného kruhu. Postačí jim, když pejsek přiběhne na zavolání, vyčůrá se povel a dá všem pusinku. Konkrétně  pudlíci s tímto problém nemají a ochotně plní páníčkům co jim na očích uvidí. Najdou se však mezi námi i tací nadšenci, kteří těch všech výstav, česání a koupání nemají dost a vymýšlí pro sebe a svého psa stále nějaké aktivity. Psích sportů je v současnosti opravdu dost a je z čeho vybírat.
Zde bychom se ale chtěli zmínit o výcviku sportovní kynologie.
- Co to znamená?
V České republice je uznáno hned několik zkušebních řádů, dle kterých můžete psa cvičit a následně složit zkoušky z výkonu, které se zapisují buď do rodokmenu nebo pracovní knížky jedince. Složení zkoušky z výkonu pak opravňuje vybraná plemena psů vystavovat ve třídě
„ Pracovní“ . Ke každé zkoušce je vydáno osvědčení o vykonané zkoušce. V každém zkušebním řádu je několik druhů zkoušek, které jsou odstupňovány obtížností ( první až třetí stupeň) a specializací např. ( speciální zkoušky stopařské a obranářské, záchranářské, lavinové, zkoušky ovladatelnosti jiné upotřebitelnosti psů) .

- Zkušební řády:

1/ Mezinárodní zkušební řád  - IPO
Dle tohoto zkušebního řádu se pořádá Mistrovství světa všech plemen ve sportovní kynologii.
Obsahuje vždy tři části: IPO 1, IPO 2, IPO 3
Oddíl A – stopa
Oddíl B – poslušnost
Oddíl C – obrana
IPO – FH  zkouška stopařská
Tento zkušební řád je zaměřen na přesnou, rychlou a  radostnou práci psa s naprostým souladem mezi dvojicí ( psovod-pes).  Je nejuznávanějším zkušebním řádem celosvětově.
Každá disciplína je hodnocena až 100 body. Tedy celkové možné bodové dosažení je 300 bodů u jednotlivé zkoušky ( zkoušky všestranné).  Zdá se to jednoduché, ale u tohoto druhu zkoušek  IPO se strhávají bodíky i za zvednutí hlavy ze stopy, malé vybočení  od stopy  či  ohlednutí za psovodem, střeží–li pes figuranta. Přesnost a dokonalost je zde doménou. Je vhodný pro všestranné psy. Zkoušky IPO lze použít k chovnosti.

2/ Národní zkušební řády:

NZŘ – Národní zkušební řád ( pro ČR)
VPG  ( dříve SchH)  – Německý zkušební řád ( nejvíce se dotýká plemene Německý ovčák) – viz. níže
TART – zejména pro pracovně upotřebitelné psy, je nejmladší z výše uvedených.

 NZŘ - dle tohoto zkušebního řádu se pořádají   Národní mistrovství ve sportovní  kynologii.
Obsahuje zkoušky jak všestranné  Oddíl A, B, C, tak velký výběr speciálně zaměřených zkoušek poslušnosti, obranářů , stopařů,  zkoušky ovladatelnosti aj. speciální zkoušky. U nás je stále velmi oblíben pro svou rozmanitost. Pro malá plemena psů jsou zde speciální zkoušky.  Jednotlivé zkoušky ( pro každé plemeno jiné- určují  kluby) jsou nutné pro zařazení do chovu u vybraných plemen . Pro psy je  počet vykonaných zkoušek vždy skvělá prezentace. 

VPG ( dříve SchH)   - německý zkušební řád . Dle nejvyšší všestranné zkoušky  VPG 3   se pořádá mimo jiné i  velmi sledované Mezinárodní mistrovství světa německých ovčáků   ale- i Mistrovství ČR německých ovčáků, které bývá postupujícím výběrovým závodem na MS.
Taktéž  tento ZŘ  skýtá možnost pro všestranné i  speciální zkoušky obranářů, stopařů a doprovodných psů. Splněním všestranné zkoušky VPG1 je možné zařadit psa ( nutná bonitace, výstava  a rtg.DKK)   do chovnosti.

 

TART   - tento zkušební řád je nejmladší z výše zmiňovaných zkušebních řádů a není podporován ČKS je zaměřen na  praktickou upotřebitelnost psů ( služební kynologie).
Splnění zkoušky dle zkušebního řádu TART  nelze uplatnit pro chovnost jedince. Cílem TARTu  je podporovat nekompromisní, velmi tvrdé a nebojácné psy, ochotně pracující a maximálně ovladatelné. Dokáže rozlišit naučené od vrozeného……. Neklade se tak velký důraz na  přesnost práce ( jako u IPO)  ale na  spolehlivost psa. Výcvik dle TART je vhodný pro tvrdé a všestranné povahy psů.

Více o zkušebních řádech se dočtete zde:
http://pes.wz.cz/Zkus_rady/zkusebnirady.htm

 

1. Zde je patrný kořistnický pud, pes je těsně před zákusem.

 

 

 

2.Při obraně je nutné dbát na to, aby pes kořist ( rukáv, hadr, nácvikovou kůži) vždy měl snahu ulovit sám. Podávání a přílišné nabízení kořisti je chybou a má opačný efekt. Současně je však nutné umožnit psovi zákus a ulovení kořisti.

Pár slov závěrem ……. aneb jak to šlape s královákem:

Výcvikem psů  a kynologií vůbec se zabývám více než 20 let se svými psy  jsem splnila  vrcholové mezinárodní a národní  zkoušky dle IPO i dle NZŘ, tak i zkoušky záchranářské.
( To jen pro úvod, aby bylo zřejmé jak mě napadlo vyzkoušet všestranné kvality  králováka). Jelikož u mých současných pracovních psů jsem měla již  vrcholové zkoušky splněné.
Brala jsem tedy jako samozřejmost, že to zkusím i s apricotím královákem Lukym ( Ich.Luky z Hauserova království). Na první tréninku obran okamžitě pochopil o co jde. Hodně pudlů má totiž silně vyvinutý kořistnický pud, na kterém je nácvik obran založen. Cviky poslušnosti???? Jsou to cirkusáci a jde to samo…jen dávat pozor na přesné provádění cviků. Abych se přiznala do stop se mi moc nechtělo, kvůli chlupům, představa jak jdeme zablácení z pole byla pro děsivá. Nakonec mi to stejně nedalo a chodíme už i na stopičky ( když je deštivo tak máme přece veleoblek ), již na první stopě věděl a chápal co má dělat, přála bych Vám vidět výraz mudrce. Na stopě třetí šel již téměř sám bez pomoci.  POZOR pudlové  mají snahu hledat očima, což např. německý ovčák ne. Myslím, že královák je rovnocenným partnerem ostatním pracovním plemenům, ale samozřejmě hodně záleží na povahových vlastnostech konkrétního jedince a na zkušenostech a šikovnosti psovoda. Pudl není vhodný pro nevyrovnané lidské povahy, vyžaduje velice, velice a ještě jednou velice citlivé zacházení, chcete-li to někam dotáhnout.Odměnou Vám bude radostně a rychle se učící veselý sportovní pes.

 Hanka Malá a Luky z Hauserova království