wz

slepecký pudl

 

 

 

Pes, který má pomáhat nevidomému, musí být spolehlivý, a musí splňovat určitá kriteria /zdravotní a povahové způsobilosti/.

Obecně se v ČR setkáte nejčastěji s vodícím retrieverem ať už labradorským,zlatým /a křížencem obou plemen/ méně pak flat couted retrievrem. Dokonce se jedna organizace pokouší prorazit s FCI neuznaným „plemenem“ labradoodle, který je kříženec královského pudla a labradora s tím, že v této organizaci se používají kříženci 1generace.

Zastánci tohoto „plemene“ tvrdí, že kříženci dědí to nejlepší z obou rodičů, navíc pudl údajně předává nelínající srst a trochu „odlehčuje“ kostru labradora /pes je pohyblivější, mrštnější a mění se formát těla/. Nechci hodnotit kvalitu kříženců, protože sama jsem nikdy s „labradoodlem“ nepracovala a tak nemohu soudit…….Můžu vám jen něco říci o vývoji tohoto „plemene“. Okolo roku 1990 se jistý australský výcvikář pan Conron setkal s nevidomým, který vzhledem ke své alergii nemohl mít k vodění retrívra,ale toužil po vodícím psu. Pan Conron tedy zkřížil, čistě účelově, královského pudla a labradora, sliboval si od něj nelínající srst, rychlejší reakce na povely, větší vnímavost pána a jeho potřeb a v neposlední řadě „odlehčení“ kostry labradora. Protože se mu spojení osvědčilo, rozhodl se vytvořit nové plemeno „labradoodla“.

U nás se k vodění požívali v 80týh letech minulého století především němečtí ovčáci a snad bylo vycvičeno i několik kólií. Po listopadové revoluci se do republiky dostalo mnoho nových plemen a mezi jinými právě retrívři,kteří se v zahraničí používají právě pro vodění nevidomých. Retrívr je totiž pes velmi lehce „předatelný“. /tzn., že jeho adaptace na nového pána trvá velmi krátce, a troufám si tvrdit, že psi opravdu po týdnu u nového pána ani nevzpomene na cvičitele/. Dalším kladem je jejich úžasná nekonfliktní povaha,kdy se opravdu málokdy setkáte s konfliktním psem, této rasy /myslím tím, že pokud má pes správné vedení,výchovu a výcvik mají v povaze opravdu spíše „ulízat“ vás láskou než vyvolávat konflikty.
Při výcviku se samozřejmě využívá i jejich snahy neustále něco aportovat /kdy retrívři se používali na výlov kachen z vody, a mají tzv. měkký stisk tlamy, na rozdíl od něm.ovčáka u kterého se může stát, že podávanou věc poškodí/.
Retrívr je pes, který je vhodný i pro začátečníky, protože málokterý nevidomý je také kynologem. Nyní si díky povaze retrívra může pořídit i nevidomý,který není zrovna rozený vůdce smečky. U německých ovčáků byl toto trochu problém.

Štěně jsme vybrali podle kritérií a požadavků na danou práci. Vodící pes musí být, přátelský, klidný, ochotný pro pána pracovat s radostí, musí mít neagresivní a vyrovnanou povahu.

Štěně jsme vybrali podle kritérií a požadavků na danou práci. Vodící pes musí být, přátelský, klidný, ochotný pro pána pracovat s radostí, musí mít neagresivní a vyrovnanou povahu.
Takhle malé štěně se dostává do tzv.“předvýchovy“,kde se do jednoho roku věku štěněte připravuje. /u naší organizace zůstává u budoucího cvičitele, který si psa na práci psa vodícího, připravuje sám, navíc to má tu výhodu, že pokud se vyskytne nějaký problém během výcviku, dá se dohledat v paměti a deníku cvičitelky/.
V prvním roce života psa mluvíme o předvýchově. Pes se musí naučit pohybovat v klidu po městě, neničit zařízení bytu, venčit se venku, naučí se jezdit všemi dopravními prostředky a chovat se rušném prostředí klidně, musí si zvyknout na různé povrchy –lino, plovoucí podlaha, mříže, průhledné schody apod. Pes, označen vestou, se svou předvychovatelkou navštěvuje různá místa- kanceláře úřadů,zdravotní zřízení, divadla, restaurace,kadeřnictví, prodejny různého zaměření, apod. Pejsek se také musí naučit nereagovat na ostatní psy a zvířata obecně a samozřejmě se učí základním povelům /sedni,lehni,ke mně,k noze……./, pes se musí také naučit nereagovat na zrakové a čichové vjemy,které by ho při „práci“ rozptylovaly.
Přestože se to nezdá, kvalita předvýchovy je velmi důležitá na pozdější „výkony“ psa. V předvýchově se pes „vzdělává“ a musí se naučit mnoho věcí, které jsou nutné pro práci vodícího psa.
U štěňat se také musí sledovat zdravotní stav, kolem 8měs. pejsek podstoupí tzv. předtrentgeny,ty by měly odhalit dysplazii a artrozu kyčlí i loktů. Také se odebírá psu krev i moč, na vyšetření ve veterinární laboratoři.

Pes nastupuje do „výcviku“ v 1.roce jeho věku, po dalších RTG kyčlí a loktů, a dalších odběrech krve. Pokud je vše v pořádku, se pes dostává do výcviku.
Ten je náročný psychicky i fyzicky jak pro psa tak i pro cvičitele.Výcvik probíhá na bázi vzájemné komunikace, důslednosti, trpělivosti a lásce. Pes se svou cvičitelkou „nachodí“ mnoho kilometrů, aby se pes naučil chápat, zvládat a řešit jednotlivé „překážky“ a které uplatní při vedení nevidomého. Vodící pes musí umět samostatně vykonávat až 60 povelů. Např. vyhledání dveří s rozlišením na pravé,levé straně dveře, odbočování pravá, levá strana, vyvedení ven z budovy, zahájení chůze, obcházení překážek a to nejen na zemi, ale i ve výšce hlavy nevidomého, musí podávat jakékoli předměty z jakéhokoli materiálu do napřažené ruky nevidomého, a naučit se mnoho dalšího.

Dobře připravený pes přináší nevidomému radost, uspokojení, nezávislost, ale zároveň přináší i starost o tvora,který je na člověku plně závislý. Klient se proto musí vybírat s ohledem na to, zda je schopen se kvalitně postarat o svého čtyřnohého druha a průvodce.

 


Pár perliček ze zákulisí, pro poučení

Zkuste se cestou na procházku se psem do parku porozhlédnout, kolik předmětů vám stojí v cestě /auta, reklamní tabule, vývěsky v úrovni hlavy, koše na odpadky, popelnice, květináče/ a vše o co by jste se mohli zranit. Vsadím se, že napočítáte minimálně 5věcí.

Pokud uvidíte vodícího psa, který vede svého pána, prosím netleskejte, nevolejte, nehlaďte a nekrmte ho. Každá chvilka, která psa vytrhne ze soustředění při práci, může pro nevidomého znamenat zranění. Pokud máte pocit, že na chodníku není dostatek místa pro vás a nevidomého se psem, zastavte se (neposkakujte, neuhýbejte se zprava doleva), jen zůstaňte v klidu stát, pes vás obejde.

Jsou různé druhy postižení očí a ne každý člověk, který vlastní slepeckého psa, musí být nutně úplně nevidomý. A tak pokud uvidíte nevidomého, kterého přivede na zastávku autobusu pes a po nastoupení si člověk otevře noviny a bude si číst, není to tak, že by psa nepotřeboval. Je spousta lidí, kteří za různých světelných podmínek prostě "oslepnou". Např. jsem měla klientku, která neviděla při přímém osvětlení (obchody, metro), ale v přítmí viděla celkem dobře.
Zrovna tak, mají nevidomí různé pomůcky včetně telefonu, který je vybaven "mluvícím" zařízením, které nevidomému čte sms zprávy, i ty, které napíše sám.

Míla Beranová Cipísek