wz

pro handicapované

 

 

 

ASISTENČNÍ   PES

Nejčastěji používané plemeno je labradorský retrívr, zlatý retrívr nebo flat couted retrívr. Jsou to psi, kteří jsou velmi dobře adaptabilní a rádi pracují pro „svého“ člověka, navíc mají tzv. měkký stisk tlamy a tak nehrozí, tak jako u jiných plemen, poškození „podávané“ věci.

Chceme Vás seznámit s
s asistenčním a terapeutickým psem, vzhledem k tomu, že se pudlové začínají k tomuto zaměření používat.

Výcvik psa se řídí potřebami klientů a fyziologickými schopnostmi psa. Pokud  vybíráme psa pro klienta, musíme vzít v úvahu také životní styl, potřeby a „náturu“ člověka. Pes i člověk by měli mít podobnou povahu, tak aby si „sedli“.

Pes může v mnoha případech nahradit osobního asistenta, či rodinného příslušníka při pomoci klientovi.

Asistenční pes se cvičí tzv. „na míru“ – na potřeby klienta. Tělesně postižený člověk se díky asistenčnímu psu stává samostatnějším a nezávislejším na okolí. U těchto psů se klade důraz na „aport“, psík musí být opravdu aportér od přírody, protože výcvik je založen právě na tomto prvku. Psi se učí otvírat a zavírat zásuvky, dveře, lednici, pračku, učí se rozsvěcet i zhasínat světla, zapínat i vypínat počítač, podávat všechny předměty,které člověku upadnou z vozíku na zem /tužka, ovladač na televizi, papír, mince, kancelářská sponka apod. a mimo jiné i třeba vrátit ruku zpět na ovladač elektrického vozíku/, je schopen se naučit pomáhat člověku při oblékání i při svlékání a další dovednosti, které se řídí právě potřebou klienta.

Výcvik psa asistenčního se obecně považuje za nejnáročnější. Psi si musí osvojit mnoho dovedností a úkonů, kterými člověku usnadňuje každodenní samoobslužnost.

Oproti tomu TERAPEUTICKÝ  PES se také cvičí na „míru“ klientovi, ale s tím, že klient není schopen /buď díky mentální retardaci či díky postižení, psa sám poveloval/. Pes je tedy vycvičen, tak, aby na povel jiné osoby pomáhal postiženému. (Pes s terapeutickým výcvikem musí umět celou škálu cviků, tak jako asistenční pes). Nejčastěji se využívá k rehabilitaci a také bývá často využíván pro klienty se záchvatovitým postižením /epilepsie – kdy pes „hlásí“  začátek záchvatu/. Člověk, který se o klienta stará, pak má čas připravit se na záchvat a účinně zasáhnout /podání léku, stabilizovaná poloha apod./ pokud by vás zajímalo více:  www.psiprozivot.cz a předaní psi, INDIÁN J J

U všech psů,kteří mají účinně a dlouhodobě pomáhat postiženému člověku,musí být naprosto zdravý a vyrovnaný jedinec. I proto psi procházejí úzkým výběrem /veterinární vyšetření, povahové testy, praktické zkoušky v integračních zařízeních…./